Vay tín chấp không cần tài sản đảm bảo

Hotline: 0967895979

 

Tin tức >> Tin khuyến mại ngân hàng

Cách tính lãi suất vay tiền mặt tại SHB Finance bạn cần biết

Cách tính lãi suất vay tiền mặt tại SHB Finance bạn cần biết, Có bao nhiêu cách tính lãi suất vay tín chấp hiện nay

Các tính lãi suất vay shb finace

Vay tín chấp là hình thức vay vốn được rất nhiều khách hàng quan tâm, đặc biệt nhờ vào sự đơn giản trong điều kiện, thủ tục, không cần tài sản thế chấp. Tuy nhiên, việc lãi suất khá cao vẫn làm không ít người đi vay lo lắng. Vì vậy, có những cách tính lãi suất vay tín chấp nào? Đây thực sự là vấn đề đáng lưu ý dành cho bất cứ ai có nhu cầu đối với hình thức vay này.

=>> Xem thêm: Vay tín chấp SHB Finance

Có bao nhiêu cách tính lãi suất vay tín chấp hiện nay

Lãi suất tính theo dư nợ giảm dần: ngân hàng hoặc tổ chức cho vay sẽ tính lãi trên dư nợ tại thời điểm đó. Điều này đồng nghĩa với việc tiền mỗi tháng phải thanh toán cho lãi suất của khoản vay của khách hàng sẽ giảm dựa theo số tiền gốc giảm dần hàng tháng, giảm theo quý, theo năm.

Lãi suất tính theo dư nợ gốc: lãi suất chỉ tính theo số dư nợ ban đầu, người vay phải thanh toán một khoản lãi, lãi suất không đổi theo thời gian. Vì số tiền trả được tính theo số dư nợ gốc vay ban đầu.

Khách hàng vay có quyền tất toán hợp đồng, nghĩa là có thể trả trước hạn. Khách hàng sẽ phải trả số tiền gốc còn lại cùng với mức phí tất toán hợp đồng, mỗi ngân hàng sẽ có phí % trên số tiền gốc còn lại khác nhau.

Việc vay tín chấp sẽ không tự gia hạn khi hết thời gian hợp đồng, khách hàng phải đến ngân hàng thực hiện tất toán khoản vay.
Cách tính lãi suất và số tiền phải trả khi vay tiền mặt tại SHB Finance

Cách tính lãi suất

Lãi suất cho vay (hay còn gọi là Lãi suất cho vay trong hạn): Lãi suất cho vay được quy đổi theo tỷ lệ %/năm và trên cơ sở một năm có 365 ngày. Lãi suất này được xác định dựa trên đề xuất của Khách hàng, khả năng tài chính của Khách hàng, lãi suất khung theo từng sản phẩm theo quy định của SHB Finance ban hành từng thời kỳ. Mức lãi suất khung sẽ được công khai trên website shbfinance.com.vn.

Phương thức tính lãi vay: Số tiền lãi vay được tính căn cứ vào mức Lãi suất cho vay trong hạn, dư nợ gốc thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.

Lãi chậm trả: Vào ngày thanh toán hàng tháng, nếu Bên vay không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ Khoản phải trả hàng tháng được nêu tại Điều 2, Bên vay sẽ phải chịu khoản Lãi chậm trả. Lãi chậm trả sẽ được bao gồm Lãi đối với dư nợ gốc quá hạn và Lãi đối với lãi chậm trả.

- Số tiền Lãi đối với dư nợ gốc quá hạn = 150% (x) Lãi suất cho vay (:) 365 (x) Dư nợ gốc quá hạn (x) số ngày quá hạn (được xác định là khoảng thời gian từ ngày tiếp theo Ngày thanh toán hàng tháng đến ngày khoản nợ gốc được Bên vay thanh toán đầy đủ)

- Số tiền Lãi chậm trả lãi = Số tiền lãi chậm trả (x) 10% (:) 365 (x) số ngày chậm trả;

Khoản phải trả hàng tháng

Khoản phải trả hàng tháng: là số tiền Gốc và Lãi vay mà hàng tháng Bên vay có nghĩa vụ phải trả cho SHB Finance để thanh toán cho khoản vay của mình. Khoản phải trả hàng tháng là bằng nhau, riêng Khoản phải trả tháng cuối cùng có thể khác so với các tháng trước đó.

Số tiền người vay phải trả hàng tháng = Số tiền đã vay/thời gian vay tiền + Số tiền đã vay * lãi suất vay tín chấp cố định hàng tháng.

Phí dịch vụ thu hộ: Bên vay có thể thanh toán các Khoản phải trả theo quy định tại Hợp đồng. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ thu hộ thì Bên vay phải thanh toán phí dịch vụ thu hộ cho các Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ. Mức phí dịch vụ thu hộ được quy định bởi các Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ, tối thiểu là 12.000 đồng/1 giao dịch trả nợ). Để hỗ trợ Bên vay, SHB Finance sẽ nhận của Bên vay khoản Phí dịch vụ thu hộ này từ Bên vay và chuyển cho các Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ. Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ trong trường hợp này được hiểu là các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc tổ chức trung gian thanh toán có ký hợp đồng hợp tác với SHB Finance trong từng thời kỳ.

=>> Xem thêm: SHB Finance vay theo đăng ký xe máy

Thanh toán trước hạn

1 Trường hợp Bên vay đề nghị thanh toán trả nợ trước hạn cho SHB Finance thì Bên vay sẽ phải thanh toán cho SHB Finance Số tiền trả nợ trước hạn bao gồm:

    Khoản phải trả hàng tháng tại Kỳ trả nợ mà Bên vay có yêu cầu trả nợ trước hạn;
    Toàn bộ dư nợ gốc tính tới thời điểm Bên vay thanh toán trả nợ trước hạn;
    Phí trả nợ trước hạn;
    Các khoản thanh toán khác phát sinh tính đến thời điểm Bên vay trả nợ trước hạn (nếu có).

2 Phí trả nợ trước hạn được quy định như sau:

Trường hợp tất toán trước hạn trước/tại 06 Kỳ trả nợ đầu tiên, Phí trả nợ trước hạn được tính bằng 5% trên Dư nợ gốc trong hạn tại ngày xử lý trả nợ trước hạn.

Trường hợp tất toán sau 06 Kỳ trả nợ đầu tiên, Phí trả nợ trước hạn được tính bằng 4% trên Dư nợ gốc trong hạn tại ngày xử lý trả nợ trước hạn.

3. Trường hợp:

    Bên vay thanh toán dư Khoản phải trả hàng tháng cho SHB Finance; hoặc
    Trả tiền thanh toán trước hạn một số Kỳ trả nợ nhưng chưa tất toán khoản vay; hoặc (c) Đã có đề nghị tất toán Khoản vay trước hạn nhưng số tiền trả cho SHB Finance chưa đủ theo quy định tại Khoản 1 nên Khoản vay không thể được tất toán; Thì Bên vay đồng ý rằng số tiền nêu tại điểm (a), (b), (c) nêu trên sẽ được SHB Finance hỗ trợ quản lý và không được hưởng lãi. Vào ngày thanh toán hàng tháng của các kỳ trả nợ tiếp theo, SHB Finance sẽ tự động trích từ số tiền này để khấu trừ vào Khoản phải trả hàng tháng.

 4 .Trường hợp Bên vay yêu cầu tất toán trước hạn, Hợp đồng sẽ kết thúc hiệu lực vào Ngày thanh toán hàng tháng của Kỳ trả nợ tiếp theo gần nhất tính từ ngày Bên vay trả nợ trước hạn toàn bộ số tiền như quy định tại Khoản 1 của Điều này

Phí dịch vụ thu hộ: Bên vay có thể thanh toán các Khoản phải trả theo quy định tại Hợp đồng. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ thu hộ thì Bên vay phải thanh toán phí dịch vụ thu hộ cho các Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ. Mức phí dịch vụ thu hộ được quy định bởi các Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ, tối thiểu là 12.000 đồng/1 giao dịch trả nợ). Để hỗ trợ Bên vay, SHB Finance sẽ nhận của Bên vay khoản Phí dịch vụ thu hộ này từ Bên vay và chuyển cho các Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ. Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ trong trường hợp này được hiểu là các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc tổ chức trung gian thanh toán có ký hợp đồng hợp tác với SHB Finance trong từng thời kỳ.

Có thể bạn quan tâm: Lãi suất vay ngân hàng SHB 2020

Hỗ trợ vay vốn

Mr Tú: 0967895979
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: http://vayshbfinance.com

dang ký vay

Tin liên quan